Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for the ‘dba’ Category

Failed to assign port 8090: Address family not supported by protocol

leave a comment »

Discoverer 11g kurulumundan sonra instance ‘a bağlı servislerden webcache hep down gözüküyordu.Biraz araştırma sonucu webcache.xml in içerisinde ilgili sunucuda IPv6 konfigurasyonu disable edilir.

$ORACLE_INSTANCE/config/WebCache/webcache1/webcache.xml içerisinde aşağıdaki tag eklendikten sonra webcache servisi up duruma geldi.

<IPV6 ENABLED=”NO”/>

enq: TS – contention dbms_stats

leave a comment »

11.2.0.3  üzerinde dbms_stats ile istatistik toplamaya çalıştığımda ilgili session ların “enq: TS – contention” olayı nedeni ile beklediğini gördüm.İstatistik toplayan job parallel session ları tarafından bloke edilmişti.Beklediği sql :

Insert /*+ append */ into sys.ora_temp_1_ds_350003 SELECT /*+  parallel(t,16) parallel_index(t,16)

Metalink deki dökümana göre dbms_stats da parallellik kullanıldığında , bu bekleme olayı görülebilirmiş.Geçici çözüm olarak kullanılan degree değeri 1 verilmeli.

Kalıcı çözüm için 12865902 nolu patch uygulanmalıdır.

Kaynak : Metalink ‘enq: TS – contention’ / Hang While Gathering Statistics in Parallel [ID 1463791.1]

Written by Erdem Çer

29/01/2013 at 2:29 pm

Reason: weblogic.security.SecurityInitializationException: Authentication for user denied

leave a comment »

Weblogic server ‘ın başlatılması sırasında alınan hata,

<WL Domain>/servers/<Admin & Managed server>/security altındaki boot.properties dosyası yoksa oluştrularak aşağıdaki ifadeler yazılır.

username=<new-admin-user-name>
password=<new-admin-user-pwd>
Tekrar başlatılır.

Written by Erdem Çer

09/01/2013 at 11:27 am

Posted in dba, tip

Error In invoking Target ‘ntcontab.o’ Make File’

leave a comment »

Obiee 11g kurulumunda alınan hata

Error in invoking target ‘ntcontab.o’ of makefile

/tmp dizininde yer kalmadığı için bu hatayı aldım.Gerekli yer açıldıktan sonra kurulum devam etti.

Written by Erdem Çer

08/01/2013 at 9:48 am

Posted in dba, tip

Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan arama yapmak – Case insensitive search

leave a comment »

Normal aramalarda aşağıdaki sql büyük/küçük harf duyarlılığı ile arama yapacağından , sonuçlarıda aşağıdaki gibi olacaktır.

select * from customers where customer_name like ‘Erdem%’

———

Erdem

sonuç kümesinde büyük / küçük harf duyarlılığı olmadan bütün “Erdem” ile başlayan müşteri kayıtlarını getirmek için nls değişkenlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir.

alter system set nls_sort=BINARY_CI scope=spfile;

alter system set nls_comp=LINGUISTIC scope=spfile;

Bu değişiklikten sonra aramalarda büyük/küçük harf duyarlılığı kalkmış olacaktır.

select * from customers where customer_name like ‘Erdem%’

———-

Erdem

erdem

ERDEM

Written by Erdem Çer

11/04/2012 at 10:50 am

Posted in dba, tip

Tagged with , , ,

Transport tablespace impdp uzun sürüyor – impdp takes too long

leave a comment »

Geçenlerde Transport tablespace yöntemi ile farklı endian format lara sahip 2 sistem arasında migration işlemi üzerine çalışıyordum.Yaklaşık 8TB olan data yı tranport tablepspace – TTS yöntemi ile atarken hedef makinada impdp işlemi oldukça zaman almaktadydı.

Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/PLUGTS_BLK
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/GRANT/OWNER_GRANT/OBJECT_GRANT
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/INDEX
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/INDEX_STATISTICS
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/COMMENT
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/INDEX/FUNCTIONAL_AND_BITMAP/INDEX
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE_STATISTICS

Beklemeye neden olan adım yukarıda da görüldüğü gibi TAbloların istatistiklerinin toplanma aşaması idi.Aslında hedef makinada impdp işleminde parametre olarak exclude=statistics vermeme rağmen, yinede istatistikleri toplamaya başladı.

Büyük bir veritabanı olduğu için bu işlem ciddi zaman alacağından, yarıda kesmek zorunda kaldım.Çözüm olarak ,

Read the rest of this entry »

10g Client kurulumunda alınan hata Abnormal Program Termination

leave a comment »

10g 64 bit client’ı windows 7 ortama kurmak istediğimde aşağıdaki hatayı aldım.Daha sonradan öğrendiğim kadarı ile 10g client ‘ın sadece XP ve Vista için kurulabiliyormuş.Windows 7 için 11g client’ını kurmak gerekmektedir.

 

Written by Erdem Çer

28/02/2012 at 1:46 pm

Posted in dba, tip