Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for July 2010

Oracle kullanıcısı debug hakları – User Debug

leave a comment »

Bir db kullanıcısının prosedür, fonksiyon veya package ı debug edebilmesi için ,

DEBUG CONNECT SESSION
DEBUG ANY PROCEDURE

haklarına sahip olması gerekmektedir.

grant DEBUG CONNECT SESSION to user1;
grant DEBUG ANY PROCEDURE to user1;

Written by Erdem Çer

24/07/2010 at 12:57 pm

MDS Schema Configuration failed

leave a comment »

Oracle emgrid 11g kurulumunda karşılaşılabilen bu hata genellikle 2. kurulum denemesinde gerçekleşiyor.
İlk kurulumda  “MDS Schema Configuration” işlemi sys.SCHEMA_VERSION_REGISTRY  tablosuna 1 kayıt atıyor.Bu kayıt silinmediği için 2. kurulumda  “MDS Schema Configuration” adımında hataya neden oluyor.

delete from SCHEMA_VERSION_REGISTRY where COMP_NAME=’Metadata Services’;

ifadesi ile data silindikten sonra kuruluma devam edilebilir.

Written by Erdem Çer

21/07/2010 at 11:53 am

Posted in OEM

Tagged with ,

The database target is currently unavailable. The state of the components are listed below

leave a comment »

Oracle EM ekranında db ve listener açık olmasına rağmen zaman zaman “The database target is currently unavailable. The state of the components are listed below” mesajı görülebilir.

emctl clearstate agent

ile hata giderilebilir.

Written by Erdem Çer

14/07/2010 at 5:26 am

Posted in dba, OEM

Tagged with ,

ORA-27123: unable to attach to shared memory segment when the instance starts

leave a comment »

ORA-27123 : unable to attach to shared memory segment

Cause : shmat() call failed

Action : check permissions on segment, contact Oracle support

32 bit sistem ler de SGA için 1,7 gb üzeri memory verilmek istenildiğinde bu hata alınabilir.

SGA size ı düşürülüp sorun giderilebilir.

Oracle Metalink Note : 872532.1

Written by Erdem Çer

12/07/2010 at 11:27 am

Posted in dba

Tagged with , ,

11i veya R12 ye uygulanmış ATG patch lerini tespit etmek

leave a comment »

apps user ı ile aşağıdaki sql ler sisteme uygulanmış ATG patch lerini göstermektedir.

11i için

select bug_number, decode(bug_number,
‘3438354’, ’11i.ATG_PF.H’
,’4017300′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP1′
,’4125550′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP2′
,’4334965′ ,’11i.ATG_PF.H RUP3′
,’4676589′ ,’11i.ATG_PF.H RUP4′
,’5382500′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 HELP’
,’5473858′ ,’11i.ATG_PF.H.5′
,’5674941′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 SSO Integrat’
,’5903765′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6′
,’6117031′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 SSO 10g Integration’
,’6330890′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 HELP’
,’6241631′ ,’11i.ATG_PF.H RUP7′
) n_patch, last_update_date
FROM ad_bugs
WHERE bug_number
IN ( ‘3438354’, ‘4017300’, ‘4125550’, ‘4334965’, ‘4676589’, ‘5382500’, ‘5473858’, ‘5674941’, ‘5903765’, ‘6117031’, ‘6330890’,’6241631′ );

r12 için

select bug_number, decode(bug_number, 
‘6272680’, ‘R12.ATG_PF.A.delta.4’ 
,’6077669′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.3’ 
,’5917344′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.2’ 
) n_patch, last_update_date 
FROM ad_bugs 
WHERE bug_number 
IN (‘6272680’, ‘6077669’, ‘5917344’); 

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 2:20 pm

E-business 11i için workflow versiyonu belirleme

leave a comment »

select text from wf_resources where name=’WF_VERSION’;

TEXT

——–

2.6.0

birden fazla dil kurulumu yapılmış ise sql sonucuna her dil için bir satır gelecektir.

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 8:20 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,

STANDBY_FILE_MANAGEMENT

leave a comment »

Manuel ve Auto olmak üzere 2 değer alabilen standby_file_management parametresi , primary ve standby sistemler arasında db dosyaları senkronizasyonu için kullanılmaktadır.

“Auto” olması durumunda primary de yaratılan veya silinen db file lar standby tarafında da otomatik işlem görmektedir.Diğer durumda manuel yapılması gerekmektedir.

Written by Erdem Çer

07/07/2010 at 12:26 pm

Posted in dba

Tagged with , ,

E-mail bildirimlerinin gönderimi çok yavaş

leave a comment »

Workflow notification mailer ın mailleri göndermesi bazen çok yavaş olabiliyor.wf_notifications tablosundan kontrol edildiğinde mail_status hala ‘MAIL’  ve status ise ‘OPEN’  olarak gözükmekte dir.

Bu durumu aşmak için , wf_notification_out kuyruğu yeniden oluşturulmalıdır.

1- Workflow mailer durdurulur.

2- $FND_TOP/patch/115/sql dizini altında yer alan wfntfqup.sql i çalıştırılır.

cd $FND_TOP/patch/115/sql

sqlplus APPS/<passwd> @wfntfqup.sql APPS <passwd> APPLSYS

3-Mailer tekrar başlatılır.

Oracle Metalink Note : 339427.1

Written by Erdem Çer

07/07/2010 at 11:14 am