Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘e-business

ATG Rup 7 sonrası çıkan uygulama hataları – Application errors after ATG Rup 7

leave a comment »

EBS için client larda JRE kullanılması na ilişikin uygulanan patch ler den bir tanesi de ATG Rup7 dir.Application Technology Patch olarak adlandırılan bu patch EBS nin teknolojisinde service pack niteliği taşıdığından uygulamada etkilediği yer oldukça fazladır.Bu patch i uyguladıktan sonra karşılaştığım hataları ve çzöümleri paylaşmaya çalışacağım.

1-Çıktı RTF formatında gözükmektedir. (Output Always Opens in RTF Not PDF After ATG.H RUP7)

XML Publisher raporlarında çıktı formatı patch uygulandıktan sonra default olarak RTF olarak gözükmektedir. PDF
olarak alınmak istenildiğinde, çıktı formatı PDF olarak manuel değiştirilmelidir.

Metalinkde bulunan 965553.1 nolu dökümana göre konu ile ilgili bi bug yayınlanmış.Bug.5612820:’DEFAULT OUTPUT FORMAT ATTRIBUTE AT TEMPLATE LEVEL IS REQURIED’

Çözüm için ,

a-5612820 ve 7627832 patch lerinin uygulanmış olması

b-Patch ler uygulandıktan sonra FNDRSRUN.fmb nin versiyonunun  115.85 veya büyük olması

gerekmektedir.

c-FND: Default Template Output Type profil değerinin Site bazında istenilen format tipine güncellenmesi gerekmtektedir.

– EXCEL
– FO
– HTML
– PDF
– RTF

Kendi sistemimde  7627832 nolu patch i uygulamdan profil değerini değiştirerek sorunun giderildiğini gözlemledim.

2-Pozisyon Hiyerarşisi Diyagramlayıcısı ekranı çalışmıyor (Position Hierarchy Diagrammer)

Pozisyon Hiyerarşisi Diyagramlayıcısı ekranı açılmak istenildiğinde aşağıdaki hata alınmaktadır.

Your userarea applet has caused a runtime exception, the applet will be terminated to ensure continued functioning of your form.
java.lang.IllegalArgumentException
at java.sql.Date.valueOf(Unknown Source)
at oracle.apps.per.hierarchy.common.PosKeyInfo.getFactory(PosKeyInfo.java:164)
at oracle.apps.per.hierarchy.client.PosTreeViewer.getKeyInfoFactory(PosTreeViewer.java:170)
at oracle.apps.fnd.hierarchy.client.TreeViewer.init(TreeViewer.java:303)
at oracle.apps.per.hierarchy.client.PosTreeViewer.init(PosTreeViewer.java:107)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.makeNewApplet(AppletAdapter.java:437)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.handleMessage(AppletAdapter.java:262)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.setProperty(AppletAdapter.java:199)
at oracle.forms.handler.ComponentItem.setCustomProperty(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ComponentItem.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.JavaContainer.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.UICommon.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onUpdateHandler(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processSet(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessageReal(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processEventEnd(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.redispatchEvent(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Default

Bug 9823135 ile açıklanan durum un çözümü için 9931855 nolu patch in uygulanması gerekmektedir.

Metalink [ID 1151488.1]

3-PDF ve XML Talepleri takılıyor – PDF and XML Concurrent Requests Hangs

ATG  den sonra PDF ve XML talepleri uzun bir süre beklemekte , çoğunlukla hata ile bitmektedir.Log dosyasında bazen “fdugpi has recovered SRW driver value” hatası yer almaktadır.Bug 9057218 “The SRW Driver Field Allows A Bogus / Junk Entry” e göre SRW sürücü tanımı PDF ve XML çıktısı olan programlar için zorunlu hale gelmiş.ATG öncesi bu tanım kullanılmıyordu.

Çözüm için kullanılan printer sürücü tanımlarındaki SRW Driver tanımının doğru tanım ile güncellenmesi gerekmektedir.SRW sürücü dosyaları $FND_TOP ın altında yer almaktadır.

Metalink [ID 968279.1]

Written by Erdem Çer

20/01/2011 at 9:55 am

11i veya R12 ye uygulanmış ATG patch lerini tespit etmek

leave a comment »

apps user ı ile aşağıdaki sql ler sisteme uygulanmış ATG patch lerini göstermektedir.

11i için

select bug_number, decode(bug_number,
‘3438354’, ’11i.ATG_PF.H’
,’4017300′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP1′
,’4125550′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP2′
,’4334965′ ,’11i.ATG_PF.H RUP3′
,’4676589′ ,’11i.ATG_PF.H RUP4′
,’5382500′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 HELP’
,’5473858′ ,’11i.ATG_PF.H.5′
,’5674941′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 SSO Integrat’
,’5903765′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6′
,’6117031′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 SSO 10g Integration’
,’6330890′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 HELP’
,’6241631′ ,’11i.ATG_PF.H RUP7′
) n_patch, last_update_date
FROM ad_bugs
WHERE bug_number
IN ( ‘3438354’, ‘4017300’, ‘4125550’, ‘4334965’, ‘4676589’, ‘5382500’, ‘5473858’, ‘5674941’, ‘5903765’, ‘6117031’, ‘6330890’,’6241631′ );

r12 için

select bug_number, decode(bug_number, 
‘6272680’, ‘R12.ATG_PF.A.delta.4’ 
,’6077669′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.3’ 
,’5917344′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.2’ 
) n_patch, last_update_date 
FROM ad_bugs 
WHERE bug_number 
IN (‘6272680’, ‘6077669’, ‘5917344’); 

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 2:20 pm

E-business 11i için workflow versiyonu belirleme

leave a comment »

select text from wf_resources where name=’WF_VERSION’;

TEXT

——–

2.6.0

birden fazla dil kurulumu yapılmış ise sql sonucuna her dil için bir satır gelecektir.

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 8:20 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,

E-mail bildirimlerinin gönderimi çok yavaş

leave a comment »

Workflow notification mailer ın mailleri göndermesi bazen çok yavaş olabiliyor.wf_notifications tablosundan kontrol edildiğinde mail_status hala ‘MAIL’  ve status ise ‘OPEN’  olarak gözükmekte dir.

Bu durumu aşmak için , wf_notification_out kuyruğu yeniden oluşturulmalıdır.

1- Workflow mailer durdurulur.

2- $FND_TOP/patch/115/sql dizini altında yer alan wfntfqup.sql i çalıştırılır.

cd $FND_TOP/patch/115/sql

sqlplus APPS/<passwd> @wfntfqup.sql APPS <passwd> APPLSYS

3-Mailer tekrar başlatılır.

Oracle Metalink Note : 339427.1

Written by Erdem Çer

07/07/2010 at 11:14 am

The requested URL /oa_servlets/oracle.jsp.JspServlet was not found on this server.

leave a comment »

E-business suite açılmak istenildiğinde alınan bu hata jvm nin init değerlerinden kaynaklanıyor olabilir.Kontrol ve düzeltme için,

$IAS_ORACLE_HOME/Apache/Jserv/etc dizini altında yer alan jserv.properties dosyası gerekli jvm parametrelerini tutmaktadır.

Dosya içerisinde yer alan

wrapper.bin.parameters=-Xmx512M –Xms128M

ifadesi virtual machine için başlangıç ve maximum java heap büyüklüğünü gösterir.Xmx değeri mevcut makinenin ram kapasitesine göre fazla olabilir.Değer düşürüldükten sonra apache restart edilip sistemin açılıp açılmadığı gözlenebilir.

Written by Erdem Çer

24/06/2010 at 6:39 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,

XML Publisher ın versiyonunu belirleme 11i ve r12 için

leave a comment »

1- Uygulanan patch lere göre

1.1 Oracle e-businese suite 11i

SELECT DECODE (bug_number
, ‘3554613’, ‘4.5.0’, ‘3263588’, ‘XDO.H’, ‘3822219’, ‘5.0.0’
, ‘4236958’, ‘5.0.1’, ‘4206181’, ‘5.5.0’, ‘4561451’, ‘5.6.0’
, ‘4905678’, ‘5.6.1’, ‘5097966’, ‘5.6.2’, ‘5472959’, ‘5.6.3’
) PATCH, bug_number
FROM ad_bugs
WHERE bug_number IN
(‘3554613’, ‘3263588’, ‘3822219’, ‘4236958’, ‘4206181’
, ‘4561451’, ‘4905678’, ‘5097966’, ‘5472959’);

PATCH   BUG_NUMBER
—–       ——————————
XDO.H   3263588
4.5.0     3554613
5.0.0     3822219
5.0.1     4236958
5.5.0     4206181
5.6.0     4561451
5.6.1     4905678
5.6.2     5097966
5.6.3     5472959

Read the rest of this entry »

Written by Erdem Çer

23/06/2010 at 12:07 pm

Posted in appsdba

Tagged with , , ,

ERP forms oturum süresi – ICX: Session timeout

leave a comment »

ICX : Session timeout profili ile tutulan bilgi kullanıcının forms ekranlarında dakika cinsinden oturum süresini belirlemektedir.Oturum süresinin dolması sonucu kullanıcıdan tekrar giriş yapması beklenir.Giriş başarılı ise kullanıcı işleme kaldığı yerden devam eder.

ICX:Session Timeout – ICX:Oturum Kesildi

context xml içerisinde s_sesstimeout değişkeni bu profili belirler.XML içerisinde değişken değeri milisaniye olarak, ekranda ise dakika olarak tutulur.

Default değer 30dk – 180000 milisaniyedir.

Written by Erdem Çer

22/06/2010 at 7:11 am

Posted in appsdba

Tagged with ,