Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘v$thread

v$thread

leave a comment »

Thread bir grup redo log dosyalarının tümüne verilen addır.Instance başladığında thread de yer alan redo log dosyaları mount olur.RAC sistemlerde her instance kendi redo log dosylarına sahiptir.

v$thread view i bu thread ler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Kolon

THREAD# — Thread numarası
STATUS — Thread status (OPEN| CLOSED)
ENABLED — Enabled status: DISABLED, (enabled) PRIVATE, or (enabled) PUBLIC
GROUPS — Bu thread e atanmış redo log grup sayısı
INSTANCE — Instance adı
OPEN_TIME — thread in açıldığı son tarih
CURRENT_GROUP# — O anda kullanılan redo log grubunun numarası
SEQUENCE# — O andaki log un sıra numarası (oluşan arşiv numarası)
CHECKPOINT_CHANGE# — son checkpointteki SCN
CHECKPOINT_TIME — son checkpoint zamanı

Written by Erdem Çer

22/11/2010 at 9:51 am

Posted in dba

Tagged with ,