Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘appsdba

11i veya R12 ye uygulanmış ATG patch lerini tespit etmek

leave a comment »

apps user ı ile aşağıdaki sql ler sisteme uygulanmış ATG patch lerini göstermektedir.

11i için

select bug_number, decode(bug_number,
‘3438354’, ’11i.ATG_PF.H’
,’4017300′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP1′
,’4125550′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP2′
,’4334965′ ,’11i.ATG_PF.H RUP3′
,’4676589′ ,’11i.ATG_PF.H RUP4′
,’5382500′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 HELP’
,’5473858′ ,’11i.ATG_PF.H.5′
,’5674941′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 SSO Integrat’
,’5903765′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6′
,’6117031′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 SSO 10g Integration’
,’6330890′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 HELP’
,’6241631′ ,’11i.ATG_PF.H RUP7′
) n_patch, last_update_date
FROM ad_bugs
WHERE bug_number
IN ( ‘3438354’, ‘4017300’, ‘4125550’, ‘4334965’, ‘4676589’, ‘5382500’, ‘5473858’, ‘5674941’, ‘5903765’, ‘6117031’, ‘6330890’,’6241631′ );

r12 için

select bug_number, decode(bug_number, 
‘6272680’, ‘R12.ATG_PF.A.delta.4’ 
,’6077669′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.3’ 
,’5917344′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.2’ 
) n_patch, last_update_date 
FROM ad_bugs 
WHERE bug_number 
IN (‘6272680’, ‘6077669’, ‘5917344’); 

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 2:20 pm

E-business 11i için workflow versiyonu belirleme

leave a comment »

select text from wf_resources where name=’WF_VERSION’;

TEXT

——–

2.6.0

birden fazla dil kurulumu yapılmış ise sql sonucuna her dil için bir satır gelecektir.

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 8:20 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,

E-mail bildirimlerinin gönderimi çok yavaş

leave a comment »

Workflow notification mailer ın mailleri göndermesi bazen çok yavaş olabiliyor.wf_notifications tablosundan kontrol edildiğinde mail_status hala ‘MAIL’  ve status ise ‘OPEN’  olarak gözükmekte dir.

Bu durumu aşmak için , wf_notification_out kuyruğu yeniden oluşturulmalıdır.

1- Workflow mailer durdurulur.

2- $FND_TOP/patch/115/sql dizini altında yer alan wfntfqup.sql i çalıştırılır.

cd $FND_TOP/patch/115/sql

sqlplus APPS/<passwd> @wfntfqup.sql APPS <passwd> APPLSYS

3-Mailer tekrar başlatılır.

Oracle Metalink Note : 339427.1

Written by Erdem Çer

07/07/2010 at 11:14 am

The requested URL /oa_servlets/oracle.jsp.JspServlet was not found on this server.

leave a comment »

E-business suite açılmak istenildiğinde alınan bu hata jvm nin init değerlerinden kaynaklanıyor olabilir.Kontrol ve düzeltme için,

$IAS_ORACLE_HOME/Apache/Jserv/etc dizini altında yer alan jserv.properties dosyası gerekli jvm parametrelerini tutmaktadır.

Dosya içerisinde yer alan

wrapper.bin.parameters=-Xmx512M –Xms128M

ifadesi virtual machine için başlangıç ve maximum java heap büyüklüğünü gösterir.Xmx değeri mevcut makinenin ram kapasitesine göre fazla olabilir.Değer düşürüldükten sonra apache restart edilip sistemin açılıp açılmadığı gözlenebilir.

Written by Erdem Çer

24/06/2010 at 6:39 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,

XML Publisher ın versiyonunu belirleme 11i ve r12 için

leave a comment »

1- Uygulanan patch lere göre

1.1 Oracle e-businese suite 11i

SELECT DECODE (bug_number
, ‘3554613’, ‘4.5.0’, ‘3263588’, ‘XDO.H’, ‘3822219’, ‘5.0.0’
, ‘4236958’, ‘5.0.1’, ‘4206181’, ‘5.5.0’, ‘4561451’, ‘5.6.0’
, ‘4905678’, ‘5.6.1’, ‘5097966’, ‘5.6.2’, ‘5472959’, ‘5.6.3’
) PATCH, bug_number
FROM ad_bugs
WHERE bug_number IN
(‘3554613’, ‘3263588’, ‘3822219’, ‘4236958’, ‘4206181’
, ‘4561451’, ‘4905678’, ‘5097966’, ‘5472959’);

PATCH   BUG_NUMBER
—–       ——————————
XDO.H   3263588
4.5.0     3554613
5.0.0     3822219
5.0.1     4236958
5.5.0     4206181
5.6.0     4561451
5.6.1     4905678
5.6.2     5097966
5.6.3     5472959

Read the rest of this entry »

Written by Erdem Çer

23/06/2010 at 12:07 pm

Posted in appsdba

Tagged with , , ,

ERP forms oturum süresi – ICX: Session timeout

leave a comment »

ICX : Session timeout profili ile tutulan bilgi kullanıcının forms ekranlarında dakika cinsinden oturum süresini belirlemektedir.Oturum süresinin dolması sonucu kullanıcıdan tekrar giriş yapması beklenir.Giriş başarılı ise kullanıcı işleme kaldığı yerden devam eder.

ICX:Session Timeout – ICX:Oturum Kesildi

context xml içerisinde s_sesstimeout değişkeni bu profili belirler.XML içerisinde değişken değeri milisaniye olarak, ekranda ise dakika olarak tutulur.

Default değer 30dk – 180000 milisaniyedir.

Written by Erdem Çer

22/06/2010 at 7:11 am

Posted in appsdba

Tagged with ,

E-business Suite ile ilgili önemli log dosyaları

leave a comment »

E-business suite için yönetimsel amaçlı kullanabilecek bazı log dosyaları ve lokasyonları

Concurrent manager – Eş zamanlı yönetici logları

$APPLCSF/log/<instance_name>

dizini altında yer alan *.mgr uzantılı dosyalardır.

Adadmin logları

$APPL_TOP/admin/<instance_name>/log

bu dizin altında ayrıca adwork001 formatında worker loglar da bulunmaktadır.

Apache Log

$IAS_ORACLE_HOME/Apache/Apache/logs

Patch log

$APPL_TOP/admin/<instance_name>/log

Written by Erdem Çer

21/06/2010 at 7:08 am

Posted in appsdba

Tagged with ,