Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan arama yapmak – Case insensitive search

leave a comment »

Normal aramalarda aşağıdaki sql büyük/küçük harf duyarlılığı ile arama yapacağından , sonuçlarıda aşağıdaki gibi olacaktır.

select * from customers where customer_name like ‘Erdem%’

———

Erdem

sonuç kümesinde büyük / küçük harf duyarlılığı olmadan bütün “Erdem” ile başlayan müşteri kayıtlarını getirmek için nls değişkenlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir.

alter system set nls_sort=BINARY_CI scope=spfile;

alter system set nls_comp=LINGUISTIC scope=spfile;

Bu değişiklikten sonra aramalarda büyük/küçük harf duyarlılığı kalkmış olacaktır.

select * from customers where customer_name like ‘Erdem%’

———-

Erdem

erdem

ERDEM

Written by Erdem Çer

11/04/2012 at 10:50 am

Posted in dba, tip

Tagged with , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: