Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘patch

enq: TS – contention dbms_stats

leave a comment »

11.2.0.3  üzerinde dbms_stats ile istatistik toplamaya çalıştığımda ilgili session ların “enq: TS – contention” olayı nedeni ile beklediğini gördüm.İstatistik toplayan job parallel session ları tarafından bloke edilmişti.Beklediği sql :

Insert /*+ append */ into sys.ora_temp_1_ds_350003 SELECT /*+  parallel(t,16) parallel_index(t,16)

Metalink deki dökümana göre dbms_stats da parallellik kullanıldığında , bu bekleme olayı görülebilirmiş.Geçici çözüm olarak kullanılan degree değeri 1 verilmeli.

Kalıcı çözüm için 12865902 nolu patch uygulanmalıdır.

Kaynak : Metalink ‘enq: TS – contention’ / Hang While Gathering Statistics in Parallel [ID 1463791.1]

Written by Erdem Çer

29/01/2013 at 2:29 pm

11i veya R12 ye uygulanmış ATG patch lerini tespit etmek

leave a comment »

apps user ı ile aşağıdaki sql ler sisteme uygulanmış ATG patch lerini göstermektedir.

11i için

select bug_number, decode(bug_number,
‘3438354’, ’11i.ATG_PF.H’
,’4017300′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP1′
,’4125550′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP2′
,’4334965′ ,’11i.ATG_PF.H RUP3′
,’4676589′ ,’11i.ATG_PF.H RUP4′
,’5382500′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 HELP’
,’5473858′ ,’11i.ATG_PF.H.5′
,’5674941′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 SSO Integrat’
,’5903765′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6′
,’6117031′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 SSO 10g Integration’
,’6330890′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 HELP’
,’6241631′ ,’11i.ATG_PF.H RUP7′
) n_patch, last_update_date
FROM ad_bugs
WHERE bug_number
IN ( ‘3438354’, ‘4017300’, ‘4125550’, ‘4334965’, ‘4676589’, ‘5382500’, ‘5473858’, ‘5674941’, ‘5903765’, ‘6117031’, ‘6330890’,’6241631′ );

r12 için

select bug_number, decode(bug_number, 
‘6272680’, ‘R12.ATG_PF.A.delta.4’ 
,’6077669′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.3’ 
,’5917344′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.2’ 
) n_patch, last_update_date 
FROM ad_bugs 
WHERE bug_number 
IN (‘6272680’, ‘6077669’, ‘5917344’); 

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 2:20 pm

XML Publisher ın versiyonunu belirleme 11i ve r12 için

leave a comment »

1- Uygulanan patch lere göre

1.1 Oracle e-businese suite 11i

SELECT DECODE (bug_number
, ‘3554613’, ‘4.5.0’, ‘3263588’, ‘XDO.H’, ‘3822219’, ‘5.0.0’
, ‘4236958’, ‘5.0.1’, ‘4206181’, ‘5.5.0’, ‘4561451’, ‘5.6.0’
, ‘4905678’, ‘5.6.1’, ‘5097966’, ‘5.6.2’, ‘5472959’, ‘5.6.3’
) PATCH, bug_number
FROM ad_bugs
WHERE bug_number IN
(‘3554613’, ‘3263588’, ‘3822219’, ‘4236958’, ‘4206181’
, ‘4561451’, ‘4905678’, ‘5097966’, ‘5472959’);

PATCH   BUG_NUMBER
—–       ——————————
XDO.H   3263588
4.5.0     3554613
5.0.0     3822219
5.0.1     4236958
5.5.0     4206181
5.6.0     4561451
5.6.1     4905678
5.6.2     5097966
5.6.3     5472959

Read the rest of this entry »

Written by Erdem Çer

23/06/2010 at 12:07 pm

Posted in appsdba

Tagged with , , ,