Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘dbms_workload_repository

sysdba olmadan awr raporu çalıştırma

leave a comment »

dbms_workload_repository paketi içindeki AWR_REPORT_HTML veya AWR_REPORT_TEXT fonksiyonları sysdba olmadan da çalıştırabiliriz.Çalıştırılacak kullanıcıya aşağıdaki hakları vermek yeterli olacaktır.

grant select_catalog_role to user;

grant execute on dbms_workload_repository to user;

Şayet gerekli haklar olmadığı sürece aşağıdaki hata ile karşılaşılabilir.

select output from table (dbms_workload_repository.awr_report_text(:dbid

ORA-00904 : invalid identifier

Written by Erdem Çer

15/07/2011 at 7:44 am