Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘SSL

javax.net.ssl.SSLHandshakeException

leave a comment »

Zaman zaman webservice üzerinden konuşturulan uygulamalarda güvenlik açısından SSL protokolü kullanılır ve sayesinde   şifrelenmiş güvenli veri iletişimi sağlanır.

SSL i kullanarak veri iletişimini yapabilmek için bir SSL sertifikasına sahip olmak gerekiyor.Benim karşılaştığım durumda e-business uygulmasından webservice aracılığı ile https üzerinden haberleşme yapılması isteniyordu.Fakat mevcutta bulunan SSl sertifikası e-business e yüklenmediğinden javax.net.ssl.SSLHandshakeException : unknown certificate hatası almaktaydım.Aşağıdaki linkte yer alan dökümanda bahsedilen keytool uygulası ile problemi giderebildim.

http://www.webapper.com/blog/index.php/2007/02/09/troubleshooting-javaxnetsslsslhandshakeexception/

kendi uygulamamada aşağıdaki gibi kullandım.

>cd $IAS_ORACLE_HOME/appsoui/jre/1.3.1/bin

>keytool -keystore $IAS_ORACLE_HOME/appsoui/jre/1.3.1/jre/lib/security/cacerts -import -alias mycert -file  mycert.cer  -trustcacerts

komut sonunda keystore için şifre sormaktadır.Default şifre : changeit

şifreyi girdikten sonra yeni sertifika bilgileri keystore a eklenecektir.

Written by Erdem Çer

31/08/2010 at 9:30 am

Posted in appsdba, tip

Tagged with , ,