Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for the ‘appsdba’ Category

ATG Rup 7 sonrası çıkan uygulama hataları – Application errors after ATG Rup 7

leave a comment »

EBS için client larda JRE kullanılması na ilişikin uygulanan patch ler den bir tanesi de ATG Rup7 dir.Application Technology Patch olarak adlandırılan bu patch EBS nin teknolojisinde service pack niteliği taşıdığından uygulamada etkilediği yer oldukça fazladır.Bu patch i uyguladıktan sonra karşılaştığım hataları ve çzöümleri paylaşmaya çalışacağım.

1-Çıktı RTF formatında gözükmektedir. (Output Always Opens in RTF Not PDF After ATG.H RUP7)

XML Publisher raporlarında çıktı formatı patch uygulandıktan sonra default olarak RTF olarak gözükmektedir. PDF
olarak alınmak istenildiğinde, çıktı formatı PDF olarak manuel değiştirilmelidir.

Metalinkde bulunan 965553.1 nolu dökümana göre konu ile ilgili bi bug yayınlanmış.Bug.5612820:’DEFAULT OUTPUT FORMAT ATTRIBUTE AT TEMPLATE LEVEL IS REQURIED’

Çözüm için ,

a-5612820 ve 7627832 patch lerinin uygulanmış olması

b-Patch ler uygulandıktan sonra FNDRSRUN.fmb nin versiyonunun  115.85 veya büyük olması

gerekmektedir.

c-FND: Default Template Output Type profil değerinin Site bazında istenilen format tipine güncellenmesi gerekmtektedir.

– EXCEL
– FO
– HTML
– PDF
– RTF

Kendi sistemimde  7627832 nolu patch i uygulamdan profil değerini değiştirerek sorunun giderildiğini gözlemledim.

2-Pozisyon Hiyerarşisi Diyagramlayıcısı ekranı çalışmıyor (Position Hierarchy Diagrammer)

Pozisyon Hiyerarşisi Diyagramlayıcısı ekranı açılmak istenildiğinde aşağıdaki hata alınmaktadır.

Your userarea applet has caused a runtime exception, the applet will be terminated to ensure continued functioning of your form.
java.lang.IllegalArgumentException
at java.sql.Date.valueOf(Unknown Source)
at oracle.apps.per.hierarchy.common.PosKeyInfo.getFactory(PosKeyInfo.java:164)
at oracle.apps.per.hierarchy.client.PosTreeViewer.getKeyInfoFactory(PosTreeViewer.java:170)
at oracle.apps.fnd.hierarchy.client.TreeViewer.init(TreeViewer.java:303)
at oracle.apps.per.hierarchy.client.PosTreeViewer.init(PosTreeViewer.java:107)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.makeNewApplet(AppletAdapter.java:437)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.handleMessage(AppletAdapter.java:262)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.setProperty(AppletAdapter.java:199)
at oracle.forms.handler.ComponentItem.setCustomProperty(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ComponentItem.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.JavaContainer.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.UICommon.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onUpdateHandler(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processSet(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessageReal(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processEventEnd(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.redispatchEvent(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Default

Bug 9823135 ile açıklanan durum un çözümü için 9931855 nolu patch in uygulanması gerekmektedir.

Metalink [ID 1151488.1]

3-PDF ve XML Talepleri takılıyor – PDF and XML Concurrent Requests Hangs

ATG  den sonra PDF ve XML talepleri uzun bir süre beklemekte , çoğunlukla hata ile bitmektedir.Log dosyasında bazen “fdugpi has recovered SRW driver value” hatası yer almaktadır.Bug 9057218 “The SRW Driver Field Allows A Bogus / Junk Entry” e göre SRW sürücü tanımı PDF ve XML çıktısı olan programlar için zorunlu hale gelmiş.ATG öncesi bu tanım kullanılmıyordu.

Çözüm için kullanılan printer sürücü tanımlarındaki SRW Driver tanımının doğru tanım ile güncellenmesi gerekmektedir.SRW sürücü dosyaları $FND_TOP ın altında yer almaktadır.

Metalink [ID 968279.1]

Written by Erdem Çer

20/01/2011 at 9:55 am

Unable to Run wfntfqup.sql for WF_NOTIFICATION_OUT Queue

leave a comment »

Wf_notification_out kuyruğunu tekrar oluşturmak için zaman  zaman wfntfqup.sql sql scriptini çalıştırmaya ihtiyaç duyarız. Çalıştırma sırasında sql sonucu bize aşağıdaki gibi bir hata dönebilir.

ORA-20000: Oracle Error = -20000 – ORA-20000: 10 Alert messages exist in
WF_NOTIFICATION_OUT. Ensure these messages are processed before running

wfntfqup scripti ile wf_deferred ve wf_notification_out kuyruklarını temizleyebiliriz.Bu temizleme işlemi  wf_notification_out drop edilip yeniden yaratılır.Bu işlem Alert bildirimleri ile ilgili bir sorun yaratabilir.Çünkü bu bildirimler wf_notification_out kuyruğunda direkt girer ve mesajlar gibi tekrar yaratılması zordur.Bu sebeple script wf_notification_out da Alert bildirimleri yakalarsa scripti çalıştırmayı durdurur.

Sorunun  çözümü için

Read the rest of this entry »

Written by Erdem Çer

07/12/2010 at 12:49 pm

javax.net.ssl.SSLHandshakeException

leave a comment »

Zaman zaman webservice üzerinden konuşturulan uygulamalarda güvenlik açısından SSL protokolü kullanılır ve sayesinde   şifrelenmiş güvenli veri iletişimi sağlanır.

SSL i kullanarak veri iletişimini yapabilmek için bir SSL sertifikasına sahip olmak gerekiyor.Benim karşılaştığım durumda e-business uygulmasından webservice aracılığı ile https üzerinden haberleşme yapılması isteniyordu.Fakat mevcutta bulunan SSl sertifikası e-business e yüklenmediğinden javax.net.ssl.SSLHandshakeException : unknown certificate hatası almaktaydım.Aşağıdaki linkte yer alan dökümanda bahsedilen keytool uygulası ile problemi giderebildim.

http://www.webapper.com/blog/index.php/2007/02/09/troubleshooting-javaxnetsslsslhandshakeexception/

kendi uygulamamada aşağıdaki gibi kullandım.

>cd $IAS_ORACLE_HOME/appsoui/jre/1.3.1/bin

>keytool -keystore $IAS_ORACLE_HOME/appsoui/jre/1.3.1/jre/lib/security/cacerts -import -alias mycert -file  mycert.cer  -trustcacerts

komut sonunda keystore için şifre sormaktadır.Default şifre : changeit

şifreyi girdikten sonra yeni sertifika bilgileri keystore a eklenecektir.

Written by Erdem Çer

31/08/2010 at 9:30 am

Posted in appsdba, tip

Tagged with , ,

11i veya R12 ye uygulanmış ATG patch lerini tespit etmek

leave a comment »

apps user ı ile aşağıdaki sql ler sisteme uygulanmış ATG patch lerini göstermektedir.

11i için

select bug_number, decode(bug_number,
‘3438354’, ’11i.ATG_PF.H’
,’4017300′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP1′
,’4125550′ ,’11i.ATG_PF.H.RUP2′
,’4334965′ ,’11i.ATG_PF.H RUP3′
,’4676589′ ,’11i.ATG_PF.H RUP4′
,’5382500′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 HELP’
,’5473858′ ,’11i.ATG_PF.H.5′
,’5674941′ ,’11i.ATG_PF.H RUP5 SSO Integrat’
,’5903765′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6′
,’6117031′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 SSO 10g Integration’
,’6330890′ ,’11i.ATG_PF.H RUP6 HELP’
,’6241631′ ,’11i.ATG_PF.H RUP7′
) n_patch, last_update_date
FROM ad_bugs
WHERE bug_number
IN ( ‘3438354’, ‘4017300’, ‘4125550’, ‘4334965’, ‘4676589’, ‘5382500’, ‘5473858’, ‘5674941’, ‘5903765’, ‘6117031’, ‘6330890’,’6241631′ );

r12 için

select bug_number, decode(bug_number, 
‘6272680’, ‘R12.ATG_PF.A.delta.4’ 
,’6077669′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.3’ 
,’5917344′, ‘R12.ATG_PF.A.delta.2’ 
) n_patch, last_update_date 
FROM ad_bugs 
WHERE bug_number 
IN (‘6272680’, ‘6077669’, ‘5917344’); 

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 2:20 pm

E-business 11i için workflow versiyonu belirleme

leave a comment »

select text from wf_resources where name=’WF_VERSION’;

TEXT

——–

2.6.0

birden fazla dil kurulumu yapılmış ise sql sonucuna her dil için bir satır gelecektir.

Written by Erdem Çer

08/07/2010 at 8:20 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,

E-mail bildirimlerinin gönderimi çok yavaş

leave a comment »

Workflow notification mailer ın mailleri göndermesi bazen çok yavaş olabiliyor.wf_notifications tablosundan kontrol edildiğinde mail_status hala ‘MAIL’  ve status ise ‘OPEN’  olarak gözükmekte dir.

Bu durumu aşmak için , wf_notification_out kuyruğu yeniden oluşturulmalıdır.

1- Workflow mailer durdurulur.

2- $FND_TOP/patch/115/sql dizini altında yer alan wfntfqup.sql i çalıştırılır.

cd $FND_TOP/patch/115/sql

sqlplus APPS/<passwd> @wfntfqup.sql APPS <passwd> APPLSYS

3-Mailer tekrar başlatılır.

Oracle Metalink Note : 339427.1

Written by Erdem Çer

07/07/2010 at 11:14 am

java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/forms/ui/FScalingImageCanvas

leave a comment »

9444996 nolu forms patch inden sonra forms ekranlarında bu hata alınmakta ve
forms session unda hang yaşanmaktadır.

java konsol da aşağıdaki gibi bir hata gözlenmektedir.

Exception in thread “AWT-EventQueue-2” java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/forms/ui/FScalingImageCanvas
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ImageItem.class$(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ImageItem.getDefaultClass(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.UICommon.instantiate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.UICommon.onCreate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ImageItem.onCreate(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onCreateHandler(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processSet(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessageReal(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processEventEnd(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.redispatchEvent(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)

Daha önceden uygulanmış olan Forms MLR Patch 9444996 i ile FScalingImageCanvas class ı gelmektedir.Ancak $FND_TOP/java/make/ altındaki fndjar.dep bu sınıfı refere etmemektedir.Bu durumda fndforms.jar içerisinde bu class ın bulunmamasına yol açmaktadır.

Dolayısıyla FScalingImageCanvas applet ekranlardan çağırıldığında NoClassDefFoundError hatası gözlenmektedir.

Çözüm için 9410366 nolu patch uygulanmalıdır.

Patch 9410366 APPLICATIONS INTEROPERABILITY PATCH FOR DEVELOPER 6I PATCHSET 19 (6.0.8.28.X)

Bu patch ile FScalingImageCanvas i refere eden fndjar.dep gelmektedir.Uygulandıktan sonra adadmin den “Generate product JAR files” ile jar dosyaları yeniden oluşturulmalıdır.

Oracle Metalink Note : 1113734.1

Written by Erdem Çer

30/06/2010 at 2:30 pm

Posted in appsdba