Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘Apache

The requested URL /oa_servlets/oracle.jsp.JspServlet was not found on this server.

leave a comment »

E-business suite açılmak istenildiğinde alınan bu hata jvm nin init değerlerinden kaynaklanıyor olabilir.Kontrol ve düzeltme için,

$IAS_ORACLE_HOME/Apache/Jserv/etc dizini altında yer alan jserv.properties dosyası gerekli jvm parametrelerini tutmaktadır.

Dosya içerisinde yer alan

wrapper.bin.parameters=-Xmx512M –Xms128M

ifadesi virtual machine için başlangıç ve maximum java heap büyüklüğünü gösterir.Xmx değeri mevcut makinenin ram kapasitesine göre fazla olabilir.Değer düşürüldükten sonra apache restart edilip sistemin açılıp açılmadığı gözlenebilir.

Written by Erdem Çer

24/06/2010 at 6:39 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,