Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘SRW Driver

ATG Rup 7 sonrası çıkan uygulama hataları – Application errors after ATG Rup 7

leave a comment »

EBS için client larda JRE kullanılması na ilişikin uygulanan patch ler den bir tanesi de ATG Rup7 dir.Application Technology Patch olarak adlandırılan bu patch EBS nin teknolojisinde service pack niteliği taşıdığından uygulamada etkilediği yer oldukça fazladır.Bu patch i uyguladıktan sonra karşılaştığım hataları ve çzöümleri paylaşmaya çalışacağım.

1-Çıktı RTF formatında gözükmektedir. (Output Always Opens in RTF Not PDF After ATG.H RUP7)

XML Publisher raporlarında çıktı formatı patch uygulandıktan sonra default olarak RTF olarak gözükmektedir. PDF
olarak alınmak istenildiğinde, çıktı formatı PDF olarak manuel değiştirilmelidir.

Metalinkde bulunan 965553.1 nolu dökümana göre konu ile ilgili bi bug yayınlanmış.Bug.5612820:’DEFAULT OUTPUT FORMAT ATTRIBUTE AT TEMPLATE LEVEL IS REQURIED’

Çözüm için ,

a-5612820 ve 7627832 patch lerinin uygulanmış olması

b-Patch ler uygulandıktan sonra FNDRSRUN.fmb nin versiyonunun  115.85 veya büyük olması

gerekmektedir.

c-FND: Default Template Output Type profil değerinin Site bazında istenilen format tipine güncellenmesi gerekmtektedir.

– EXCEL
– FO
– HTML
– PDF
– RTF

Kendi sistemimde  7627832 nolu patch i uygulamdan profil değerini değiştirerek sorunun giderildiğini gözlemledim.

2-Pozisyon Hiyerarşisi Diyagramlayıcısı ekranı çalışmıyor (Position Hierarchy Diagrammer)

Pozisyon Hiyerarşisi Diyagramlayıcısı ekranı açılmak istenildiğinde aşağıdaki hata alınmaktadır.

Your userarea applet has caused a runtime exception, the applet will be terminated to ensure continued functioning of your form.
java.lang.IllegalArgumentException
at java.sql.Date.valueOf(Unknown Source)
at oracle.apps.per.hierarchy.common.PosKeyInfo.getFactory(PosKeyInfo.java:164)
at oracle.apps.per.hierarchy.client.PosTreeViewer.getKeyInfoFactory(PosTreeViewer.java:170)
at oracle.apps.fnd.hierarchy.client.TreeViewer.init(TreeViewer.java:303)
at oracle.apps.per.hierarchy.client.PosTreeViewer.init(PosTreeViewer.java:107)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.makeNewApplet(AppletAdapter.java:437)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.handleMessage(AppletAdapter.java:262)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.setProperty(AppletAdapter.java:199)
at oracle.forms.handler.ComponentItem.setCustomProperty(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ComponentItem.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.JavaContainer.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.UICommon.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onUpdateHandler(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processSet(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessageReal(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processEventEnd(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.redispatchEvent(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Default

Bug 9823135 ile açıklanan durum un çözümü için 9931855 nolu patch in uygulanması gerekmektedir.

Metalink [ID 1151488.1]

3-PDF ve XML Talepleri takılıyor – PDF and XML Concurrent Requests Hangs

ATG  den sonra PDF ve XML talepleri uzun bir süre beklemekte , çoğunlukla hata ile bitmektedir.Log dosyasında bazen “fdugpi has recovered SRW driver value” hatası yer almaktadır.Bug 9057218 “The SRW Driver Field Allows A Bogus / Junk Entry” e göre SRW sürücü tanımı PDF ve XML çıktısı olan programlar için zorunlu hale gelmiş.ATG öncesi bu tanım kullanılmıyordu.

Çözüm için kullanılan printer sürücü tanımlarındaki SRW Driver tanımının doğru tanım ile güncellenmesi gerekmektedir.SRW sürücü dosyaları $FND_TOP ın altında yer almaktadır.

Metalink [ID 968279.1]

Written by Erdem Çer

20/01/2011 at 9:55 am