Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for August 2010

javax.net.ssl.SSLHandshakeException

leave a comment »

Zaman zaman webservice üzerinden konuşturulan uygulamalarda güvenlik açısından SSL protokolü kullanılır ve sayesinde   şifrelenmiş güvenli veri iletişimi sağlanır.

SSL i kullanarak veri iletişimini yapabilmek için bir SSL sertifikasına sahip olmak gerekiyor.Benim karşılaştığım durumda e-business uygulmasından webservice aracılığı ile https üzerinden haberleşme yapılması isteniyordu.Fakat mevcutta bulunan SSl sertifikası e-business e yüklenmediğinden javax.net.ssl.SSLHandshakeException : unknown certificate hatası almaktaydım.Aşağıdaki linkte yer alan dökümanda bahsedilen keytool uygulası ile problemi giderebildim.

http://www.webapper.com/blog/index.php/2007/02/09/troubleshooting-javaxnetsslsslhandshakeexception/

kendi uygulamamada aşağıdaki gibi kullandım.

>cd $IAS_ORACLE_HOME/appsoui/jre/1.3.1/bin

>keytool -keystore $IAS_ORACLE_HOME/appsoui/jre/1.3.1/jre/lib/security/cacerts -import -alias mycert -file  mycert.cer  -trustcacerts

komut sonunda keystore için şifre sormaktadır.Default şifre : changeit

şifreyi girdikten sonra yeni sertifika bilgileri keystore a eklenecektir.

Written by Erdem Çer

31/08/2010 at 9:30 am

Posted in appsdba, tip

Tagged with , ,

ORA-12052: cannot fast refresh materialized view

leave a comment »

materialized view yaratılmak istenildiğinde alınan bu hata join içeren sql ler den kaynaklanabilmektedir.

—————————————————–
create table tb
(c1 varchar2(10) not null,
c2 varchar2(10) not null,
c3 number(2),
constraint primary key(c1));
—————————————————–
CREATE MATERIALIZED VIEW KOPDEV.MV_T1
BUILD IMMEDIATE
refresh fast
as select t1.c1,t1.c2,t1.c3,
t2.c1,t2.c2,t2.c3
from tb t1,tb t2
where t1.c1=t2.c1;
—————————————————–
bu kullanım ORA-12052 hatasına neden olmaktadır.Çözüm olarak select ifadesi içerisine kullanılan tabloların rowid değerleride alınır.Aynı kolon ismi olmaması için alias kullanılır.
—————————————————–
CREATE MATERIALIZED VIEW KOPDEV.MV_T1
BUILD IMMEDIATE
refresh fast
as select t1.rowid t1_row,t2.rowid t2_row,
t1.c1,t1.c2,t1.c3,
t2.c1,t2.c2,t2.c3
from tb t1,tb t2
where t1.c1=t2.c1;

Written by Erdem Çer

12/08/2010 at 6:22 am

Posted in dba, tip

Tagged with ,

EMD upload error: uploadXMLFiles skipped :: OMS version not checked yet..

leave a comment »

Agent upload yapmak istenildiğinde “EMD upload error: uploadXMLFiles skipped :: OMS version not checked yet”
hatası ile karşılaşılıyor.

Bu problem OMS ile agent arasında ki haberleşmede bir problem olmasından kaynaklanıyor.Agent veya oms de yapılmış olan bir değişiklik ve güvenli bağlantı (secure connection) var ise  SSL sertifasının artık valid olmaması hataya neden olabilir.Bu yüzden agent ı tekrar güvenli hale getirmemiz gerekiyor.

Bu işlem için

-emctl stop agent

-$AGENT_HOME/sysman/emd/upload ve $AGENT_HOME/sysman/emd/state altındaki dosyalar silinir.

-emctl clearstate agent

-emctl secure agent (bu işlemde password sorulacaktır)

-emctl start agent

Bütün adımlar tamamlandıktan sonra emctl upload agent ile durum tekrar test edilir.Eğer başarılı tamamlanmaz ise
agent  oms tarafından bloklanmış olabilir.Bloğu kaldırmak için, grid konsol dan Setup-> Agents dan problemli olan agent seçilir ve  “unblock” edilir.

Written by Erdem Çer

05/08/2010 at 10:53 am

Posted in dba, OEM, tip

Tagged with , , ,

DBCA Exception in thread “main”

leave a comment »

DBCA i terminal den çalıştırmak istediğimde aldığım Exception in thread “main” hatası için DISPLAY değerimi localhost:1.0 veya localhost:0.0 set ettim.Fakat aynı hata devam ediyordu.

oracle kullanıcı ile login olduktan sonra çalıştırılan dbca komutu aktiv xwindows hostuna bağlanmayı deneyecektir. Gerekli hak lar verilmediği için güvenlik nedeni ile ilgili komut çalışmayacaktır.

xhost + komutu güvenlik ayarlarını kaldırıp diğer kullancıların xhost a bağlanmalarına olanak sağlıyacaktır.root kullanıcısında iken xhost + komutu çalıştırılmalıdır.

Written by Erdem Çer

02/08/2010 at 12:26 pm