Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for March 2011

ORA-10567: Redo is inconsistent with data block

leave a comment »

Standby veritabanında karşılaştığım bu hata ile ilgili Oracle kayıp yazma işlemi ile igili olabileceğini söylüyor.Primary veya standby veritabanlarında olabilecek kayıp yazma (lost write) , kayıp redo kaydı veya mantıksal bozulmalar neden olabilirmiş.

interner üzerinden  yaptığım arama sonucunda bir kaç sayfada aşağıdaki çözümü gördüm.Uyguladıktan sonra standby veritabanı doğru bir şekilde recover oldu.

1-Standby veritabanı kapatılır.

2-Standby veritabanının alert logundan hangi tablespace ve datafile  için hata verdiği tespit edilir.

3-Primary veritabanında bu tablespace backup moda çekilir.

alter tablespace TBS1 begin backup;

4-scp veya ftp yardımı ile hatalı olan datafile standby veritabanına kopyalanır.

5-Primary vertabanında tablespace backup moddan çıkartılır.

alter tablespace TBS1 end backup;

6-Standby veritabanı mount standby modda açılarak recover edilir.

recover standby database;

Sonuç olarak standby veritabanı rcover moduna tekrar geçmiş oldu.Herhangi bir hata ile karşılaşmadım.

Kaynak :

http://hendrydasan.wordpress.com/2011/02/21/ora-10567-redo-is-inconsistent-with-data-block-file-124-block-214081/

http://teymur-hajiyev.blogspot.com/2010/06/standby-database-ora-00600-internal.html

 

Written by Erdem Çer

29/03/2011 at 6:18 am

v$log_history den log switch adetlerini tespit etmek.

leave a comment »

select substr(FIRST_TIME,1,5) day, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’00’,1,0)),’99’) “00”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’01’,1,0)),’99’) “01”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’02’,1,0)),’99’) “02”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’03’,1,0)),’99’) “03”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’04’,1,0)),’99’) “04”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’05’,1,0)),’99’) “05”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’06’,1,0)),’99’) “06”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’07’,1,0)),’99’) “07”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’08’,1,0)),’99’) “08”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’09’,1,0)),’99’) “09”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’10’,1,0)),’99’) “10”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’11’,1,0)),’99’) “11”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’12’,1,0)),’99’) “12”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’13’,1,0)),’99’) “13”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’14’,1,0)),’99’) “14”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’15’,1,0)),’99’) “15”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’16’,1,0)),’99’) “16”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’17’,1,0)),’99’) “17”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’18’,1,0)),’99’) “18”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’19’,1,0)),’99’) “19”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’20’,1,0)),’99’) “20”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’21’,1,0)),’99’) “21”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’22’,1,0)),’99’) “22”, to_char(sum(decode(substr(to_char(FIRST_TIME,’ddmmyyyyhh24miss’),9,2),’23’,1,0)),’99’) “23” from    v$log_history group by substr(FIRST_TIME,1,5) ;

Written by Erdem Çer

11/03/2011 at 9:08 am

Posted in dba

PX Deq Credit: send blkd

leave a comment »

Paralel sorgulamalar sırasında query coordinator ve query slaves processleri yaratılır.Query slaves diye adlarındırılan process ler Pn şeklinde isimlendirilmekte ve n değeri paralellik değeri ne eşittir.

Query slaves işlemleri, kullanıcının sorgusunu çalışıtırıp , datayı Query coordinator e gönderir.Bu gönderme işlemi buffer mesaj ları ile yapılır ve parallel_execution_message_size parametresinde belirlenen değer büyüklüğündedir.

“PX Deq Credit: send blkd” beklemesi query slave lerden herhangi bir tanesinin mesajı query coordinatoregöndermek istediğinde query coordinator un bir önceki mesajın işlemesini bitirmediğinde oluşan beklemedir.Gelen yeni mesajlarile bekleme oluşmaktadır.

Metalink de bekleme olayının azaltılması ile ilgili net bir bilgi yok, fakat waiti azaltmak için

1-Sorgudaki paralelizm kaldırılabilir veya tablo ların DOP (degree of parallelism) değerleri 1 yapılabilir.  Bu durumda wait oluşmayacak fakat sorgu daha yavaş çalışacaktır.

2-sistemin kaynaklarına göre DOP belirlenebilir.

3-Sql ler tune edilebilir.

Kaynak : http://www.mandela.org/content/waiting-px-deq-credit-send-blkd-118/

Written by Erdem Çer

11/03/2011 at 7:46 am