Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Posts Tagged ‘dba

ORA-01732: data manipulation operation not legal on this view

leave a comment »

Geçenlerde karşılaştığım bu hata insert veya update cümlesinde tabloya alias eklenmeden, alanları alias ile çağrılmasından kaynaklanıyordu.

update t1 set x.field1=’ss’;

t1 tablosu alias ile çağrılmadığında hata alnımakta idi.Alias tanımı yapıldığında hata giderildi.

update t1 x  set x.field1=’ss’;

Written by Erdem Çer

03/06/2011 at 1:04 pm

Posted in dba, tip

Tagged with ,

v$thread

leave a comment »

Thread bir grup redo log dosyalarının tümüne verilen addır.Instance başladığında thread de yer alan redo log dosyaları mount olur.RAC sistemlerde her instance kendi redo log dosylarına sahiptir.

v$thread view i bu thread ler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Kolon

THREAD# — Thread numarası
STATUS — Thread status (OPEN| CLOSED)
ENABLED — Enabled status: DISABLED, (enabled) PRIVATE, or (enabled) PUBLIC
GROUPS — Bu thread e atanmış redo log grup sayısı
INSTANCE — Instance adı
OPEN_TIME — thread in açıldığı son tarih
CURRENT_GROUP# — O anda kullanılan redo log grubunun numarası
SEQUENCE# — O andaki log un sıra numarası (oluşan arşiv numarası)
CHECKPOINT_CHANGE# — son checkpointteki SCN
CHECKPOINT_TIME — son checkpoint zamanı

Written by Erdem Çer

22/11/2010 at 9:51 am

Posted in dba

Tagged with ,

ORA-12052: cannot fast refresh materialized view

leave a comment »

materialized view yaratılmak istenildiğinde alınan bu hata join içeren sql ler den kaynaklanabilmektedir.

—————————————————–
create table tb
(c1 varchar2(10) not null,
c2 varchar2(10) not null,
c3 number(2),
constraint primary key(c1));
—————————————————–
CREATE MATERIALIZED VIEW KOPDEV.MV_T1
BUILD IMMEDIATE
refresh fast
as select t1.c1,t1.c2,t1.c3,
t2.c1,t2.c2,t2.c3
from tb t1,tb t2
where t1.c1=t2.c1;
—————————————————–
bu kullanım ORA-12052 hatasına neden olmaktadır.Çözüm olarak select ifadesi içerisine kullanılan tabloların rowid değerleride alınır.Aynı kolon ismi olmaması için alias kullanılır.
—————————————————–
CREATE MATERIALIZED VIEW KOPDEV.MV_T1
BUILD IMMEDIATE
refresh fast
as select t1.rowid t1_row,t2.rowid t2_row,
t1.c1,t1.c2,t1.c3,
t2.c1,t2.c2,t2.c3
from tb t1,tb t2
where t1.c1=t2.c1;

Written by Erdem Çer

12/08/2010 at 6:22 am

Posted in dba, tip

Tagged with ,

DBCA Exception in thread “main”

leave a comment »

DBCA i terminal den çalıştırmak istediğimde aldığım Exception in thread “main” hatası için DISPLAY değerimi localhost:1.0 veya localhost:0.0 set ettim.Fakat aynı hata devam ediyordu.

oracle kullanıcı ile login olduktan sonra çalıştırılan dbca komutu aktiv xwindows hostuna bağlanmayı deneyecektir. Gerekli hak lar verilmediği için güvenlik nedeni ile ilgili komut çalışmayacaktır.

xhost + komutu güvenlik ayarlarını kaldırıp diğer kullancıların xhost a bağlanmalarına olanak sağlıyacaktır.root kullanıcısında iken xhost + komutu çalıştırılmalıdır.

Written by Erdem Çer

02/08/2010 at 12:26 pm

Oracle kullanıcısı debug hakları – User Debug

leave a comment »

Bir db kullanıcısının prosedür, fonksiyon veya package ı debug edebilmesi için ,

DEBUG CONNECT SESSION
DEBUG ANY PROCEDURE

haklarına sahip olması gerekmektedir.

grant DEBUG CONNECT SESSION to user1;
grant DEBUG ANY PROCEDURE to user1;

Written by Erdem Çer

24/07/2010 at 12:57 pm

The database target is currently unavailable. The state of the components are listed below

leave a comment »

Oracle EM ekranında db ve listener açık olmasına rağmen zaman zaman “The database target is currently unavailable. The state of the components are listed below” mesajı görülebilir.

emctl clearstate agent

ile hata giderilebilir.

Written by Erdem Çer

14/07/2010 at 5:26 am

Posted in dba, OEM

Tagged with ,

ORA-27123: unable to attach to shared memory segment when the instance starts

leave a comment »

ORA-27123 : unable to attach to shared memory segment

Cause : shmat() call failed

Action : check permissions on segment, contact Oracle support

32 bit sistem ler de SGA için 1,7 gb üzeri memory verilmek istenildiğinde bu hata alınabilir.

SGA size ı düşürülüp sorun giderilebilir.

Oracle Metalink Note : 872532.1

Written by Erdem Çer

12/07/2010 at 11:27 am

Posted in dba

Tagged with , ,

STANDBY_FILE_MANAGEMENT

leave a comment »

Manuel ve Auto olmak üzere 2 değer alabilen standby_file_management parametresi , primary ve standby sistemler arasında db dosyaları senkronizasyonu için kullanılmaktadır.

“Auto” olması durumunda primary de yaratılan veya silinen db file lar standby tarafında da otomatik işlem görmektedir.Diğer durumda manuel yapılması gerekmektedir.

Written by Erdem Çer

07/07/2010 at 12:26 pm

Posted in dba

Tagged with , ,