Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for January 2011

Examine Current Redo Log File by DBMS_LOGMNR – DBMS_LOGMNR ile redo log incelemek

leave a comment »

Veritabanı içerisinde yapılan bütün değişikliklerin tutulduğu, bir veritabanı için hayatı  önem taşıyan redologları SYS e ait dbms_logmnr paketi yardımı ile açıp yapılan değişiklikleri izeleyebiliriz.Arşiv modda çalışan bir veritabanının arşivlerinin açılması veya arşiv modda çalışmayan bir veritabanı için red logların açılması şeklinde 2 yol ile yapılabilir.

Burda kullandığım basit pl/sql script ile kendim belirlediğim redolog da tutulan değişiklikleri izleyebiliyorum.

begin
sys.dbms_logmnr.add_logfile(‘/test/data/redo01.log’);
sys.DBMS_LOGMNR.start_logmnr(OPTIONS => sys.DBMS_LOGMNR.DICT_FROM_ONLINE_CATALOG);
execute immediate ‘create table logmnr_cnts as select * from V$LOGMNR_CONTENTS’;
end;

 

Written by Erdem Çer

31/01/2011 at 6:52 am

Posted in dba, tip

Tagged with , ,

ATG Rup 7 sonrası çıkan uygulama hataları – Application errors after ATG Rup 7

leave a comment »

EBS için client larda JRE kullanılması na ilişikin uygulanan patch ler den bir tanesi de ATG Rup7 dir.Application Technology Patch olarak adlandırılan bu patch EBS nin teknolojisinde service pack niteliği taşıdığından uygulamada etkilediği yer oldukça fazladır.Bu patch i uyguladıktan sonra karşılaştığım hataları ve çzöümleri paylaşmaya çalışacağım.

1-Çıktı RTF formatında gözükmektedir. (Output Always Opens in RTF Not PDF After ATG.H RUP7)

XML Publisher raporlarında çıktı formatı patch uygulandıktan sonra default olarak RTF olarak gözükmektedir. PDF
olarak alınmak istenildiğinde, çıktı formatı PDF olarak manuel değiştirilmelidir.

Metalinkde bulunan 965553.1 nolu dökümana göre konu ile ilgili bi bug yayınlanmış.Bug.5612820:’DEFAULT OUTPUT FORMAT ATTRIBUTE AT TEMPLATE LEVEL IS REQURIED’

Çözüm için ,

a-5612820 ve 7627832 patch lerinin uygulanmış olması

b-Patch ler uygulandıktan sonra FNDRSRUN.fmb nin versiyonunun  115.85 veya büyük olması

gerekmektedir.

c-FND: Default Template Output Type profil değerinin Site bazında istenilen format tipine güncellenmesi gerekmtektedir.

– EXCEL
– FO
– HTML
– PDF
– RTF

Kendi sistemimde  7627832 nolu patch i uygulamdan profil değerini değiştirerek sorunun giderildiğini gözlemledim.

2-Pozisyon Hiyerarşisi Diyagramlayıcısı ekranı çalışmıyor (Position Hierarchy Diagrammer)

Pozisyon Hiyerarşisi Diyagramlayıcısı ekranı açılmak istenildiğinde aşağıdaki hata alınmaktadır.

Your userarea applet has caused a runtime exception, the applet will be terminated to ensure continued functioning of your form.
java.lang.IllegalArgumentException
at java.sql.Date.valueOf(Unknown Source)
at oracle.apps.per.hierarchy.common.PosKeyInfo.getFactory(PosKeyInfo.java:164)
at oracle.apps.per.hierarchy.client.PosTreeViewer.getKeyInfoFactory(PosTreeViewer.java:170)
at oracle.apps.fnd.hierarchy.client.TreeViewer.init(TreeViewer.java:303)
at oracle.apps.per.hierarchy.client.PosTreeViewer.init(PosTreeViewer.java:107)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.makeNewApplet(AppletAdapter.java:437)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.handleMessage(AppletAdapter.java:262)
at oracle.apps.fnd.formsClient.AppletAdapter.setProperty(AppletAdapter.java:199)
at oracle.forms.handler.ComponentItem.setCustomProperty(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ComponentItem.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.JavaContainer.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.UICommon.onUpdate(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onUpdateHandler(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processSet(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessageReal(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processEventEnd(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.redispatchEvent(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Default

Bug 9823135 ile açıklanan durum un çözümü için 9931855 nolu patch in uygulanması gerekmektedir.

Metalink [ID 1151488.1]

3-PDF ve XML Talepleri takılıyor – PDF and XML Concurrent Requests Hangs

ATG  den sonra PDF ve XML talepleri uzun bir süre beklemekte , çoğunlukla hata ile bitmektedir.Log dosyasında bazen “fdugpi has recovered SRW driver value” hatası yer almaktadır.Bug 9057218 “The SRW Driver Field Allows A Bogus / Junk Entry” e göre SRW sürücü tanımı PDF ve XML çıktısı olan programlar için zorunlu hale gelmiş.ATG öncesi bu tanım kullanılmıyordu.

Çözüm için kullanılan printer sürücü tanımlarındaki SRW Driver tanımının doğru tanım ile güncellenmesi gerekmektedir.SRW sürücü dosyaları $FND_TOP ın altında yer almaktadır.

Metalink [ID 968279.1]

Written by Erdem Çer

20/01/2011 at 9:55 am

EMD upload error: Upload was successful but collections currently disabled – disk full

leave a comment »

> emctl upload

Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 Grid Control 10.2.0.5.0.Copyright (c) 1996, 2009 Oracle Corporation.  All rights reserved.

—————————————————————

EMD upload error: Upload was successful but collections currently disabled – disk full

Agent üzerinde bulunduğu disk için default olarak en fazla %98 lik bir doluluk bekliyor.Diğer durumda agent upload işlemini gerçekleştiremiyor.Çözüm için,

1- Agent ın bulunduğu disk büyütülür veya disk üzerinde tarihi eski olan log dosyaları silinebilir vb.

2- Agent ın config dosyasında bulunan 2 parametre de değişiklik yapılabilir.

 AGENT_OH/sysman/config/emd.properties dosyasında bulunan

UploadMaxDiscUsedPct=99

UploadMaxDiskUsedPctFloor=99

parametreleri 99 olarak güncellenebilir.

Güncelleme işleminden sonra agent restart edilip upload işlemi yapılabilir.

./emctl stop agent

./emctl start agent

./emctl upload agent


Written by Erdem Çer

17/01/2011 at 6:40 am

Posted in dba, OEM, tip

Tagged with , ,

& ve % karakterlerinin insert işlemi – Howto insert & and %

leave a comment »

Oracle da & ve % kareketerlernin insert işleminin yapabilmek için, ilgili script i çalıştırmadan

set define off

insert ifadesi

set define off

Written by Erdem Çer

07/01/2011 at 10:48 am

Posted in dba, tip