Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for June 2010

java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/forms/ui/FScalingImageCanvas

leave a comment »

9444996 nolu forms patch inden sonra forms ekranlarında bu hata alınmakta ve
forms session unda hang yaşanmaktadır.

java konsol da aşağıdaki gibi bir hata gözlenmektedir.

Exception in thread “AWT-EventQueue-2” java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/forms/ui/FScalingImageCanvas
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ImageItem.class$(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ImageItem.getDefaultClass(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.UICommon.instantiate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.UICommon.onCreate(Unknown Source)
at oracle.forms.handler.ImageItem.onCreate(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onCreateHandler(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processSet(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessageReal(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.onMessage(Unknown Source)
at oracle.forms.engine.Runform.processEventEnd(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.redispatchEvent(Unknown Source)
at oracle.ewt.lwAWT.LWComponent.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)

Daha önceden uygulanmış olan Forms MLR Patch 9444996 i ile FScalingImageCanvas class ı gelmektedir.Ancak $FND_TOP/java/make/ altındaki fndjar.dep bu sınıfı refere etmemektedir.Bu durumda fndforms.jar içerisinde bu class ın bulunmamasına yol açmaktadır.

Dolayısıyla FScalingImageCanvas applet ekranlardan çağırıldığında NoClassDefFoundError hatası gözlenmektedir.

Çözüm için 9410366 nolu patch uygulanmalıdır.

Patch 9410366 APPLICATIONS INTEROPERABILITY PATCH FOR DEVELOPER 6I PATCHSET 19 (6.0.8.28.X)

Bu patch ile FScalingImageCanvas i refere eden fndjar.dep gelmektedir.Uygulandıktan sonra adadmin den “Generate product JAR files” ile jar dosyaları yeniden oluşturulmalıdır.

Oracle Metalink Note : 1113734.1

Written by Erdem Çer

30/06/2010 at 2:30 pm

Posted in appsdba

The requested URL /oa_servlets/oracle.jsp.JspServlet was not found on this server.

leave a comment »

E-business suite açılmak istenildiğinde alınan bu hata jvm nin init değerlerinden kaynaklanıyor olabilir.Kontrol ve düzeltme için,

$IAS_ORACLE_HOME/Apache/Jserv/etc dizini altında yer alan jserv.properties dosyası gerekli jvm parametrelerini tutmaktadır.

Dosya içerisinde yer alan

wrapper.bin.parameters=-Xmx512M –Xms128M

ifadesi virtual machine için başlangıç ve maximum java heap büyüklüğünü gösterir.Xmx değeri mevcut makinenin ram kapasitesine göre fazla olabilir.Değer düşürüldükten sonra apache restart edilip sistemin açılıp açılmadığı gözlenebilir.

Written by Erdem Çer

24/06/2010 at 6:39 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,

XML Publisher ın versiyonunu belirleme 11i ve r12 için

leave a comment »

1- Uygulanan patch lere göre

1.1 Oracle e-businese suite 11i

SELECT DECODE (bug_number
, ‘3554613’, ‘4.5.0’, ‘3263588’, ‘XDO.H’, ‘3822219’, ‘5.0.0’
, ‘4236958’, ‘5.0.1’, ‘4206181’, ‘5.5.0’, ‘4561451’, ‘5.6.0’
, ‘4905678’, ‘5.6.1’, ‘5097966’, ‘5.6.2’, ‘5472959’, ‘5.6.3’
) PATCH, bug_number
FROM ad_bugs
WHERE bug_number IN
(‘3554613’, ‘3263588’, ‘3822219’, ‘4236958’, ‘4206181’
, ‘4561451’, ‘4905678’, ‘5097966’, ‘5472959’);

PATCH   BUG_NUMBER
—–       ——————————
XDO.H   3263588
4.5.0     3554613
5.0.0     3822219
5.0.1     4236958
5.5.0     4206181
5.6.0     4561451
5.6.1     4905678
5.6.2     5097966
5.6.3     5472959

Read the rest of this entry »

Written by Erdem Çer

23/06/2010 at 12:07 pm

Posted in appsdba

Tagged with , , ,

ERP forms oturum süresi – ICX: Session timeout

leave a comment »

ICX : Session timeout profili ile tutulan bilgi kullanıcının forms ekranlarında dakika cinsinden oturum süresini belirlemektedir.Oturum süresinin dolması sonucu kullanıcıdan tekrar giriş yapması beklenir.Giriş başarılı ise kullanıcı işleme kaldığı yerden devam eder.

ICX:Session Timeout – ICX:Oturum Kesildi

context xml içerisinde s_sesstimeout değişkeni bu profili belirler.XML içerisinde değişken değeri milisaniye olarak, ekranda ise dakika olarak tutulur.

Default değer 30dk – 180000 milisaniyedir.

Written by Erdem Çer

22/06/2010 at 7:11 am

Posted in appsdba

Tagged with ,

E-business Suite ile ilgili önemli log dosyaları

leave a comment »

E-business suite için yönetimsel amaçlı kullanabilecek bazı log dosyaları ve lokasyonları

Concurrent manager – Eş zamanlı yönetici logları

$APPLCSF/log/<instance_name>

dizini altında yer alan *.mgr uzantılı dosyalardır.

Adadmin logları

$APPL_TOP/admin/<instance_name>/log

bu dizin altında ayrıca adwork001 formatında worker loglar da bulunmaktadır.

Apache Log

$IAS_ORACLE_HOME/Apache/Apache/logs

Patch log

$APPL_TOP/admin/<instance_name>/log

Written by Erdem Çer

21/06/2010 at 7:08 am

Posted in appsdba

Tagged with ,

File in patch is not a known Oracle Applications file (NLS Patch)

leave a comment »

E-Business Suite  için NLS Patchi uygulamadan önce , uygulanmak istenilen dilin  tanımı yapılmalıdır.Bunun için,

1-Sysadmin ile login olunur

2-System Administration dan Oracle Application Manager açılır.

3-Site Map –> License Manager

4-Açılan ekrandan Diller (Languages) seçilir.

5-Kurulum yapılmak istenilen dil seçilir.

6-Next –> Next ile işlem tamamlanır.

Bu admından  sonra yeni seçilen dil için bazı tablolar da işlem yapılması için adadmin den “Maintain multi-lingual tables”   fonksiyonu kullanılır.

Read the rest of this entry »

Written by Erdem Çer

21/06/2010 at 6:02 am

Posted in appsdba

Tagged with , ,