Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Failed to assign port 8090: Address family not supported by protocol

leave a comment »

Discoverer 11g kurulumundan sonra instance ‘a bağlı servislerden webcache hep down gözüküyordu.Biraz araştırma sonucu webcache.xml in içerisinde ilgili sunucuda IPv6 konfigurasyonu disable edilir.

$ORACLE_INSTANCE/config/WebCache/webcache1/webcache.xml içerisinde aşağıdaki tag eklendikten sonra webcache servisi up duruma geldi.

<IPV6 ENABLED=”NO”/>

enq: TS – contention dbms_stats

leave a comment »

11.2.0.3  üzerinde dbms_stats ile istatistik toplamaya çalıştığımda ilgili session ların “enq: TS – contention” olayı nedeni ile beklediğini gördüm.İstatistik toplayan job parallel session ları tarafından bloke edilmişti.Beklediği sql :

Insert /*+ append */ into sys.ora_temp_1_ds_350003 SELECT /*+  parallel(t,16) parallel_index(t,16)

Metalink deki dökümana göre dbms_stats da parallellik kullanıldığında , bu bekleme olayı görülebilirmiş.Geçici çözüm olarak kullanılan degree değeri 1 verilmeli.

Kalıcı çözüm için 12865902 nolu patch uygulanmalıdır.

Kaynak : Metalink ‘enq: TS – contention’ / Hang While Gathering Statistics in Parallel [ID 1463791.1]

Written by Erdem Çer

29/01/2013 at 2:29 pm

Reason: weblogic.security.SecurityInitializationException: Authentication for user denied

leave a comment »

Weblogic server ‘ın başlatılması sırasında alınan hata,

<WL Domain>/servers/<Admin & Managed server>/security altındaki boot.properties dosyası yoksa oluştrularak aşağıdaki ifadeler yazılır.

username=<new-admin-user-name>
password=<new-admin-user-pwd>
Tekrar başlatılır.

Written by Erdem Çer

09/01/2013 at 11:27 am

Posted in dba, tip

Error In invoking Target ‘ntcontab.o’ Make File’

leave a comment »

Obiee 11g kurulumunda alınan hata

Error in invoking target ‘ntcontab.o’ of makefile

/tmp dizininde yer kalmadığı için bu hatayı aldım.Gerekli yer açıldıktan sonra kurulum devam etti.

Written by Erdem Çer

08/01/2013 at 9:48 am

Posted in dba, tip

Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan arama yapmak – Case insensitive search

leave a comment »

Normal aramalarda aşağıdaki sql büyük/küçük harf duyarlılığı ile arama yapacağından , sonuçlarıda aşağıdaki gibi olacaktır.

select * from customers where customer_name like ‘Erdem%’

———

Erdem

sonuç kümesinde büyük / küçük harf duyarlılığı olmadan bütün “Erdem” ile başlayan müşteri kayıtlarını getirmek için nls değişkenlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir.

alter system set nls_sort=BINARY_CI scope=spfile;

alter system set nls_comp=LINGUISTIC scope=spfile;

Bu değişiklikten sonra aramalarda büyük/küçük harf duyarlılığı kalkmış olacaktır.

select * from customers where customer_name like ‘Erdem%’

———-

Erdem

erdem

ERDEM

Written by Erdem Çer

11/04/2012 at 10:50 am

Posted in dba, tip

Tagged with , , ,

Transport tablespace impdp uzun sürüyor – impdp takes too long

leave a comment »

Geçenlerde Transport tablespace yöntemi ile farklı endian format lara sahip 2 sistem arasında migration işlemi üzerine çalışıyordum.Yaklaşık 8TB olan data yı tranport tablepspace – TTS yöntemi ile atarken hedef makinada impdp işlemi oldukça zaman almaktadydı.

Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/PLUGTS_BLK
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/GRANT/OWNER_GRANT/OBJECT_GRANT
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/INDEX
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/INDEX_STATISTICS
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/COMMENT
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/INDEX/FUNCTIONAL_AND_BITMAP/INDEX
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE_STATISTICS

Beklemeye neden olan adım yukarıda da görüldüğü gibi TAbloların istatistiklerinin toplanma aşaması idi.Aslında hedef makinada impdp işleminde parametre olarak exclude=statistics vermeme rağmen, yinede istatistikleri toplamaya başladı.

Büyük bir veritabanı olduğu için bu işlem ciddi zaman alacağından, yarıda kesmek zorunda kaldım.Çözüm olarak ,

Read the rest of this entry »

10g Client kurulumunda alınan hata Abnormal Program Termination

leave a comment »

10g 64 bit client’ı windows 7 ortama kurmak istediğimde aşağıdaki hatayı aldım.Daha sonradan öğrendiğim kadarı ile 10g client ‘ın sadece XP ve Vista için kurulabiliyormuş.Windows 7 için 11g client’ını kurmak gerekmektedir.

 

Written by Erdem Çer

28/02/2012 at 1:46 pm

Posted in dba, tip

ora-00942 add constraint

leave a comment »

Bir şemanın altındaki tabloadan başka bir şemanın altındaki tablonun ilgili alanına  foreign key constraint i eklenmek istenildiğinde “ORA-00942 table or view does not exists” hatası alınabilir. Foreign key yaratılmak istenilen user için refere edilecek tabloya references granti verilmelidir.

alter table user1.table1 add constraint c1 foreign key (col1)

references user2.table2(col1);

bu sql in çalışması için

grant references on user2.table2 to user1;

çalıştırılmalıdır.

Written by Erdem Çer

02/11/2011 at 7:01 am

RMAN-06024 during duplicate database for standby

leave a comment »

duplicate target database for standby komutu sırasında alınabilecek bu hata standby için controlfile yaratılmasına (“backup current controlfile for standby” ) rağmen gelmekte ise bu komuttan sonra log switch yapıldığı takdirde hata düzelmektedir.

Örnek :

run 
{ 
allocate channel c1 type disk; 
backup database format '/oradata/bckstby/Db%U'; 
backup current controlfile for standby format '/oradata/bckstby/Ctl%U'; 
sql 'alter system archive log current';
backup archivelog all format '/oradata/bckstby/Arch%U'; 
release channel c1;
}

Written by Erdem Çer

24/10/2011 at 7:54 am

Posted in dba, tip

Tagged with

java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/java14/jre/bin/libawt.a: load ENOENT

leave a comment »

AIX sunucu üzerinde karşılaşılan aşağıdaki hata için,

java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/java14/jre/bin/libawt.a: load ENOENT on shared library(s) /usr/java14/jre/bin/libawt.a libXt.a

IBM X11.base.rte paketinin kurulu olması gerektiği ile ilgili bir döküman yayınlamış.

https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21234150

Written by Erdem Çer

20/10/2011 at 8:18 am