Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for the ‘OEM’ Category

EMD upload error: Upload was successful but collections currently disabled – disk full

leave a comment »

> emctl upload

Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 Grid Control 10.2.0.5.0.Copyright (c) 1996, 2009 Oracle Corporation.  All rights reserved.

—————————————————————

EMD upload error: Upload was successful but collections currently disabled – disk full

Agent üzerinde bulunduğu disk için default olarak en fazla %98 lik bir doluluk bekliyor.Diğer durumda agent upload işlemini gerçekleştiremiyor.Çözüm için,

1- Agent ın bulunduğu disk büyütülür veya disk üzerinde tarihi eski olan log dosyaları silinebilir vb.

2- Agent ın config dosyasında bulunan 2 parametre de değişiklik yapılabilir.

 AGENT_OH/sysman/config/emd.properties dosyasında bulunan

UploadMaxDiscUsedPct=99

UploadMaxDiskUsedPctFloor=99

parametreleri 99 olarak güncellenebilir.

Güncelleme işleminden sonra agent restart edilip upload işlemi yapılabilir.

./emctl stop agent

./emctl start agent

./emctl upload agent


Written by Erdem Çer

17/01/2011 at 6:40 am

Posted in dba, OEM, tip

Tagged with , ,

You must have EXECUTE privilege on DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY

leave a comment »

Oracle Em Grid Control de karşılaştığım bu hatayı ile sql tuning advisor ı kullanmak istediğimde alıyordum.Em grid e login olduğum kullanıcıya ADVISOR hakkını verdikten sonra ilgili sorun giderilmiş oldu.

grant advisor to user_name;

Written by Erdem Çer

17/12/2010 at 7:40 am

Posted in dba, OEM, tip

Tagged with , ,

EMD upload error: uploadXMLFiles skipped :: OMS version not checked yet..

leave a comment »

Agent upload yapmak istenildiğinde “EMD upload error: uploadXMLFiles skipped :: OMS version not checked yet”
hatası ile karşılaşılıyor.

Bu problem OMS ile agent arasında ki haberleşmede bir problem olmasından kaynaklanıyor.Agent veya oms de yapılmış olan bir değişiklik ve güvenli bağlantı (secure connection) var ise  SSL sertifasının artık valid olmaması hataya neden olabilir.Bu yüzden agent ı tekrar güvenli hale getirmemiz gerekiyor.

Bu işlem için

-emctl stop agent

-$AGENT_HOME/sysman/emd/upload ve $AGENT_HOME/sysman/emd/state altındaki dosyalar silinir.

-emctl clearstate agent

-emctl secure agent (bu işlemde password sorulacaktır)

-emctl start agent

Bütün adımlar tamamlandıktan sonra emctl upload agent ile durum tekrar test edilir.Eğer başarılı tamamlanmaz ise
agent  oms tarafından bloklanmış olabilir.Bloğu kaldırmak için, grid konsol dan Setup-> Agents dan problemli olan agent seçilir ve  “unblock” edilir.

Written by Erdem Çer

05/08/2010 at 10:53 am

Posted in dba, OEM, tip

Tagged with , , ,

MDS Schema Configuration failed

leave a comment »

Oracle emgrid 11g kurulumunda karşılaşılabilen bu hata genellikle 2. kurulum denemesinde gerçekleşiyor.
İlk kurulumda  “MDS Schema Configuration” işlemi sys.SCHEMA_VERSION_REGISTRY  tablosuna 1 kayıt atıyor.Bu kayıt silinmediği için 2. kurulumda  “MDS Schema Configuration” adımında hataya neden oluyor.

delete from SCHEMA_VERSION_REGISTRY where COMP_NAME=’Metadata Services’;

ifadesi ile data silindikten sonra kuruluma devam edilebilir.

Written by Erdem Çer

21/07/2010 at 11:53 am

Posted in OEM

Tagged with ,

The database target is currently unavailable. The state of the components are listed below

leave a comment »

Oracle EM ekranında db ve listener açık olmasına rağmen zaman zaman “The database target is currently unavailable. The state of the components are listed below” mesajı görülebilir.

emctl clearstate agent

ile hata giderilebilir.

Written by Erdem Çer

14/07/2010 at 5:26 am

Posted in dba, OEM

Tagged with ,