Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Archive for January 2013

enq: TS – contention dbms_stats

leave a comment »

11.2.0.3  üzerinde dbms_stats ile istatistik toplamaya çalıştığımda ilgili session ların “enq: TS – contention” olayı nedeni ile beklediğini gördüm.İstatistik toplayan job parallel session ları tarafından bloke edilmişti.Beklediği sql :

Insert /*+ append */ into sys.ora_temp_1_ds_350003 SELECT /*+  parallel(t,16) parallel_index(t,16)

Metalink deki dökümana göre dbms_stats da parallellik kullanıldığında , bu bekleme olayı görülebilirmiş.Geçici çözüm olarak kullanılan degree değeri 1 verilmeli.

Kalıcı çözüm için 12865902 nolu patch uygulanmalıdır.

Kaynak : Metalink ‘enq: TS – contention’ / Hang While Gathering Statistics in Parallel [ID 1463791.1]

Written by Erdem Çer

29/01/2013 at 2:29 pm

Reason: weblogic.security.SecurityInitializationException: Authentication for user denied

leave a comment »

Weblogic server ‘ın başlatılması sırasında alınan hata,

<WL Domain>/servers/<Admin & Managed server>/security altındaki boot.properties dosyası yoksa oluştrularak aşağıdaki ifadeler yazılır.

username=<new-admin-user-name>
password=<new-admin-user-pwd>
Tekrar başlatılır.

Written by Erdem Çer

09/01/2013 at 11:27 am

Posted in dba, tip

Error In invoking Target ‘ntcontab.o’ Make File’

leave a comment »

Obiee 11g kurulumunda alınan hata

Error in invoking target ‘ntcontab.o’ of makefile

/tmp dizininde yer kalmadığı için bu hatayı aldım.Gerekli yer açıldıktan sonra kurulum devam etti.

Written by Erdem Çer

08/01/2013 at 9:48 am

Posted in dba, tip