Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

ora-00942 add constraint

leave a comment »

Bir şemanın altındaki tabloadan başka bir şemanın altındaki tablonun ilgili alanına  foreign key constraint i eklenmek istenildiğinde “ORA-00942 table or view does not exists” hatası alınabilir. Foreign key yaratılmak istenilen user için refere edilecek tabloya references granti verilmelidir.

alter table user1.table1 add constraint c1 foreign key (col1)

references user2.table2(col1);

bu sql in çalışması için

grant references on user2.table2 to user1;

çalıştırılmalıdır.

Advertisements

Written by Erdem Çer

02/11/2011 at 7:01 am

RMAN-06024 during duplicate database for standby

leave a comment »

duplicate target database for standby komutu sırasında alınabilecek bu hata standby için controlfile yaratılmasına (“backup current controlfile for standby” ) rağmen gelmekte ise bu komuttan sonra log switch yapıldığı takdirde hata düzelmektedir.

Örnek :

run 
{ 
allocate channel c1 type disk; 
backup database format '/oradata/bckstby/Db%U'; 
backup current controlfile for standby format '/oradata/bckstby/Ctl%U'; 
sql 'alter system archive log current';
backup archivelog all format '/oradata/bckstby/Arch%U'; 
release channel c1;
}

Written by Erdem Çer

24/10/2011 at 7:54 am

Posted in dba, tip

Tagged with

java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/java14/jre/bin/libawt.a: load ENOENT

leave a comment »

AIX sunucu üzerinde karşılaşılan aşağıdaki hata için,

java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/java14/jre/bin/libawt.a: load ENOENT on shared library(s) /usr/java14/jre/bin/libawt.a libXt.a

IBM X11.base.rte paketinin kurulu olması gerektiği ile ilgili bir döküman yayınlamış.

https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21234150

Written by Erdem Çer

20/10/2011 at 8:18 am

ld: 0706-006 Cannot find or open library file: -l m

leave a comment »

ld: 0706-006 Cannot find or open library file: -l m
ld:open(): A file or directory in the path name does not exist.
ar: A file or directory in the path name does not exist.

Solution :

Reinstall bos.adt.libm package

Written by Erdem Çer

18/10/2011 at 10:53 am

Posted in dba, tip

Tagged with ,

sysdba olmadan awr raporu çalıştırma

leave a comment »

dbms_workload_repository paketi içindeki AWR_REPORT_HTML veya AWR_REPORT_TEXT fonksiyonları sysdba olmadan da çalıştırabiliriz.Çalıştırılacak kullanıcıya aşağıdaki hakları vermek yeterli olacaktır.

grant select_catalog_role to user;

grant execute on dbms_workload_repository to user;

Şayet gerekli haklar olmadığı sürece aşağıdaki hata ile karşılaşılabilir.

select output from table (dbms_workload_repository.awr_report_text(:dbid

ORA-00904 : invalid identifier

Written by Erdem Çer

15/07/2011 at 7:44 am

ORA-01732: data manipulation operation not legal on this view

leave a comment »

Geçenlerde karşılaştığım bu hata insert veya update cümlesinde tabloya alias eklenmeden, alanları alias ile çağrılmasından kaynaklanıyordu.

update t1 set x.field1=’ss’;

t1 tablosu alias ile çağrılmadığında hata alnımakta idi.Alias tanımı yapıldığında hata giderildi.

update t1 x  set x.field1=’ss’;

Written by Erdem Çer

03/06/2011 at 1:04 pm

Posted in dba, tip

Tagged with ,

Force Logging

leave a comment »

Oracle veritabanı logging mode da olduğu zaman temp tablespace i ve segmentlerde ki değişiklikler harici bütün işlemleri log lar.Herhangi bir tablespace veya obje için logging  mode belirtilebilir.Eğer veritabanı force logging mode da ise nologging durumunda olan bütün obje lerin durumu ezilir ve logging mode da çalışır.Force logging standby veritabanı senkronizasyonları için çok önemlidir.Diğer durumda veri kayıpları yaşanabilir.

Logging mode a almak için

SQL> alter database force logging;

Database altered.

Nologging mode a almak için

SQL> alter database no force logging;

Database altered.

Kontrol

SQL> select force_logging from v$database;

FORCE_LOGGING

————-

YES

Written by Erdem Çer

15/04/2011 at 6:28 am