Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

Examine Current Redo Log File by DBMS_LOGMNR – DBMS_LOGMNR ile redo log incelemek

leave a comment »

Veritabanı içerisinde yapılan bütün değişikliklerin tutulduğu, bir veritabanı için hayatı  önem taşıyan redologları SYS e ait dbms_logmnr paketi yardımı ile açıp yapılan değişiklikleri izeleyebiliriz.Arşiv modda çalışan bir veritabanının arşivlerinin açılması veya arşiv modda çalışmayan bir veritabanı için red logların açılması şeklinde 2 yol ile yapılabilir.

Burda kullandığım basit pl/sql script ile kendim belirlediğim redolog da tutulan değişiklikleri izleyebiliyorum.

begin
sys.dbms_logmnr.add_logfile(‘/test/data/redo01.log’);
sys.DBMS_LOGMNR.start_logmnr(OPTIONS => sys.DBMS_LOGMNR.DICT_FROM_ONLINE_CATALOG);
execute immediate ‘create table logmnr_cnts as select * from V$LOGMNR_CONTENTS’;
end;

 

Written by Erdem Çer

31/01/2011 at 6:52 am

Posted in dba, tip

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: