Oracle DBA ve Apps DBA blog

appsdba,e-business suite,dba

DBCA Exception in thread “main”

leave a comment »

DBCA i terminal den çalıştırmak istediğimde aldığım Exception in thread “main” hatası için DISPLAY değerimi localhost:1.0 veya localhost:0.0 set ettim.Fakat aynı hata devam ediyordu.

oracle kullanıcı ile login olduktan sonra çalıştırılan dbca komutu aktiv xwindows hostuna bağlanmayı deneyecektir. Gerekli hak lar verilmediği için güvenlik nedeni ile ilgili komut çalışmayacaktır.

xhost + komutu güvenlik ayarlarını kaldırıp diğer kullancıların xhost a bağlanmalarına olanak sağlıyacaktır.root kullanıcısında iken xhost + komutu çalıştırılmalıdır.

Written by Erdem Çer

02/08/2010 at 12:26 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: